First Prize: Omar Zevallos -Peru

Second Prize:RAED Khalil -Syria

Third Prize: Nanjunda Swamy YS-India

SPECIAL PRIZE:

Durga Prasad- India

Ashok Boga- India

Tuniki Bhoopathi - India