واحد فروش موزه کارتون تبریز شروع به فعالیت کرد در این واحد اغلب کتب اهدایی و آلبومهای جشنواره به نفع انجمن کارتون تبریز به فروش می رسد