مسابقات تیر ماه 98

نام مسابقه : Humoralia Mostra d  /  اسپانیا 

موضوع: حقوق زنان 

مهلت : 4 تیر ماه 98

ایمیل :این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

لینک خبر کامل

--------------------------------------------

نام مسابقه :طنز Limeira/ برزیل

موضوع : آزاد

مهلت : 9 تیرماه 

ایمیل :این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

لینک خبر کامل

--------------------------------------

موضوع: توریسم

مهلت : 10 تیر ماه 98

ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

لینک  خبر کامل 

------------------------------

نام مسابقه :  کاریکاتور NDEPENDENCE  / اکراین 

موضوع: آثار  و یا کاریکاتور چهره  Vladimir Vysotsky

مهلت : 10 تیرماه 98

ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

لینک خبر کامل

-------------------------------------------

نام مسابقه :Kolašin / مونته نگرو

موضوع: آزاد 

مهلت : 10 تیر 98

ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

لینک خبر کامل

------------------------------------------

نام مسابقه : کارتون آیدین دوغان / ترکیه 

موضوع: ازاد 

مهلت : 14 تیرماه 98

ارسال پستی 

لینک خبر کامل

----------------------------------------

نام مسابقه : کارتون اسلواکی

موضوع: طنز زندگی است 

مهلت : 24 تیر ماه 

ارسال پستی 

لینک خبر کامل 

-------------------------------------------

نام مسابقه : کارتون نصرالدین حوجا / ترکیه

موضوع: ازاد 

مهلت :.31 تیرماه 

ارسال پستی 

لینک خبر کامل 

------------------------------------

نام مسابقه :ایمنی جاده / هند

موضوع: رانندگی ایمن - نجات زندگی 

مهلت : 31 تیرماه 

ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

لینک خبر کامل 

-----------------------------------

مسابقات مرداد ماه 98

نام مسابقه : Speleocartoon Concourse / ایتالیا

موضوع: به دنبال آب در تاریکی 

مهلت : 9 مرداد ماه 98

ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

لینک خبر کامل 

----------------------------

نام مسابقه :Caratinga/ برزیل 

موضوع: آزاد

مهلت : 9 مرداد 

ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

لینک خبر کامل

-------------------------------------

نام مسابقه : Ymittos/ یونان

موضوع: برابری جنسیتی و خشونت جنسیتی

مهلت :. 9مرداد 

ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

لینک خبر کامل 

----------------------------------------

نام مسابقه : بقای کارتون / مکزیک

موضوع: چالش های کارتون 

مهلت : 10 مرداد 

ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

لینک کامل خبر

--------------------------

 

نام مسابقه :  SISAK MIKS / کرواسی 

موضوع: سینما  

مهلت : 14 مرداد ماه 98

ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

لینک خبر کامل 

----------------------------

نام مسابقه :solin/ کرواسی

موضوع : ازاد 

مهلت : 19 مرداد 98

ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

لینک خبر کامل 

---------------------------------------------

نام مسابقه : ‘DE GEUS/ بلژیک 

موضوع: انسان و موجودیت او 

مهلت : 24 مرداد ماه 98

ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

لینک خبر کامل

---------------------------------------------

 کمیک استریپ بلگراد : نام مسابقه

موضوع: آزاد 

مهلت : 24 مرداد 98

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

لینک خبر کامل

-------------------------------------

نام مسابقه : liver health awareness/ هند 

موضوع: کبد 

مهلت :24 مرداد 

ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

لینک خبر کامل

---------------------------------------

نام مسابقه : کارتون Global Mobility /بلژیک

موضوع: اتوبوس ها در بروکسل

مهلت : 29 مرداد 98

ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

لینک خبر کامل 

--------------------------------

مسابقات شهریور ماه 98

نام مسابقه : SICACO/ کره

موضوع: آزاد

مهلت : 9 شهریور 98

ایمیل: E-mail: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

لینک خبر کامل 

---------------------------------------

نام مسابقه :  ČAKOVEC/ کرواسی 

موضوع: اب 

مهلت : 10 شهریور98

ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

لینک خبر کامل

-----------------------------------------

نام مسابقه : Braila/ رومانی 

موضوع: خنده 

ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

لینک خبر کامل

---------------------------------

نام مسابقه : کارتون ضد جنگ / صربستان 

موضوع: ضد جنگ

مهلت : 14 شهریور ماه 98

ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

لینک خبر کامل 

-------------------------------------

نام مسابقه : RICARDO RENDÓN

موضوع: دنیای جدید - ازاد 

مهلت : 23 شهریور 98

ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

لینک خبر کامل

-----------------------------------

نام مسابقه : ALEKSANDAR KLAS

موضوع: آزاد

مهلت: 24 شهریور98

ارسال پستی

لینک خبر کامل

--------------------------------------------

نام مسابقه : visual arts/ رومانی 

موضوع: کارتون مطبوعات 

مهلت  : 24 شهریور 98

ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

لینک خبر کامل 

-----------------------

نام مسابقه: کارتون و کمیک استریپ /کوزوو

موضوع : ایده آلیست

مهلت : 29 شهریور 98

ایمیل :این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

لینک خبر کامل

---------------------------------------------

نام مسابقه : Olense Kartoenale/ بلژیک 

موضوع: از گاو تا کیف های دستی - از گاو تا شلوارهای چرمی 

مهلت : 30 شهریور 98

ارسال پستی 

لینک خبر کامل

-------------------------------------------

مسابقات مهر ماه 98

نام مسابقه : کارتون نروژ

موضوع: برابری جنسیتی 

مهلت : 8 مهر 98

ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

لینک خبر کامل 

----------------------------------------

نام مسابقه :  Erasmus  / هلند 

موضوع: دوستی 

مهلت : 8 مهر 98

ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

لینک خبر کامل 

--------------------------------------

نام مسابقه: faro/ پرتغال 

موضوع: اروپا و پدیده مهاجرت

مهلت : 12مهرماه 98

ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

لینک خبر کامل 

---------------------------------------

نام مسابقه : Humor in ArtTolentino / ایتالیا

موضوع: نفرت 

مهلت : 12 مهر 98

ارسال پستی 

لینک خبر کامل

------------------------------------

نام مسابقه: Our Heritage Jerusalem

موضوع: بیت المقدس 

مهلت : 19 مهر 

ایمیل:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

لینک خبر کامل

 

-----------------------------

مسابقات آبانماه98

نام مسابقه : کارتون سوریه 2019

موضوع: زمان

مهلت: 10 آبانماه 98

  ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

لینک خبر کامل 

--------------------------

مسابقات آذرماه 98

نام مسابقه : کارتون KARPIK- Niemodlin /لهستان

موضوع: ماهی - ماهیگیری - تور ماهیگیری و ...

مهلت : 9 آذرماه 98

ارسال پستی 

لینک خبر کامل

--------------------------------

 98 مسابقات دیماه 

نام مسابقه : گردشگری / ترکیه 

موضوع: فرودگاه 

مهلت : 10 دیماه 98

ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

لینک خبر کامل