مسابقات اردیبهشت ماه98

نام مسابقه: FRANTIŠKOVY LÁZNĚ / چک 

موضوع: مراقبت های بهداشتی

مهلت: 10 اردیبهشت 98

ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

لینک خبر کامل

-------------------------------

نام مسابقه: زیتون قبرس 

...موضوع: زیتون و زمان و

مهلت:  10 اردیبهشت 98

ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

لینک خبر کامل 

------------------------------------

نام مسابقه : کارتون جمهوری چک

موضوع: مراقبت های بهداشتی 

مهلت : 10 اردیبهشت 98

ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

لینک خبر کامل 

-------------------------------------

نام مسابقه :  کارتون کوزوو

موضوع: کوزوو از نگاه هنرمندان 

مهلت : 13 اردیبهشت ماه 98

ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

لینک خبر کامل

-------------------------------

مسابقات خرداد ماه 98

نام مسابقه :  کارتون Hengyang /چین

موضوع : ترک اعتیاد 

مهلت : 9 خرداد 

ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

لینک خبر کامل 

----------------------------------

نام مسابقه : Zielona Góra/ لهستان 

موضوع : تئاتر

مهلت : 10 خرداد 98

ارسال پستی 

لینک خبر کامل

---------------------------------

نام مسابقه :. BUCOVINA/ رومانی

موضوع: نیرنگ / فریب

مهلت : 10 خرداد ماه 98

ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

لینک خبر کامل 

-----------------------------------------

مسابقه : کارتون Gallarate/ ایتالیا 

موضوع: دهه شصت 

مهلت : 10 خرداد 

ارسال پستی 

لینک خبر کامل 

---------------------------------------

 نام مسابقه : کارتون مراکش

موضوع : کودکان خیابانی 

مهلت: 13 خرداد 98

ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

لینک خبر کامل 

--------------------------------

نام مسابقه : Gura Humorului Bucovina/ رومانی 

موضوع: شکاف

مهلت : 20 خرداد 98

ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

لینک خبر کامل

----------------------------------

نام مسابقه :کارتون OSCAR fest/ کرواسی

موضوع: ترافیک در یک جزیره 

مهلت : 23 خرداد 

ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

لینک خبر کامل

-------------------------

نام مسابقه : کاریکاتور چهره / سوریه

موضوع: کاریکاتور چهره افراد مشهور

مهلت : 25 خرداد 98

ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

لینک خبر کامل 

-----------------------------------

نام مسابقه :  Medplan / برزیل 

موضوع: خودشیفتگی 

مهلت: 28 خرداد ماه 98

ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

------------------------------------

نام مسابقه : کارتون Zyrardów/ لهستان 

موضوع: کتان - صنعت کتان 

مهلت : 31 خرداد 98

ارسال پستی 

لینک خبر کامل

----------------------------------------

نام مسابقه : piracicaba/ برزیل 

موضوع: ازاد 

مهلت : 31 خرداد 98

ارسال پستی 

لینک خبر کامل 

--------------------------------

مسابقات تیر ماه 98

نام مسابقه : Humoralia Mostra d  /  اسپانیا 

موضوع: حقوق زنان 

مهلت : 4 تیر ماه 98

ایمیل :این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

لینک خبر کامل

--------------------------------------------

نام مسابقه :طنز Limeira/ برزیل

موضوع : آزاد

مهلت : 9 تیرماه 

ایمیل :این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

لینک خبر کامل

--------------------------------------

موضوع: توریسم

مهلت : 10 تیر ماه 98

ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

لینک  خبر کامل 

------------------------------

نام مسابقه :  کاریکاتور NDEPENDENCE  / اکراین 

موضوع: آثار  و یا کاریکاتور چهره  Vladimir Vysotsky

مهلت : 10 تیرماه 98

ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

لینک خبر کامل

-------------------------------------------

نام مسابقه :Kolašin / مونته نگرو

موضوع: آزاد 

مهلت : 10 تیر 98

ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

لینک خبر کامل

------------------------------------------

نام مسابقه : کارتون آیدین دوغان / ترکیه 

موضوع: ازاد 

مهلت : 14 تیرماه 98

ارسال پستی 

لینک خبر کامل

----------------------------------------

نام مسابقه : کارتون اسلواکی

موضوع: طنز زندگی است 

مهلت : 24 تیر ماه 

ارسال پستی 

لینک خبر کامل 

-------------------------------------------

نام مسابقه : کارتون نصرالدین حوجا / ترکیه

موضوع: ازاد 

مهلت :.31 تیرماه 

ارسال پستی 

لینک خبر کامل 

------------------------------------

مسابقات مرداد ماه 98

نام مسابقه : Speleocartoon Concourse / ایتالیا

موضوع: به دنبال آب در تاریکی 

مهلت : 9 مرداد ماه 98

ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

لینک خبر کامل 

----------------------------

نام مسابقه :  SISAK MIKS / کرواسی 

موضوع: سینما  

مهلت : 14 مرداد ماه 98

ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

لینک خبر کامل 

----------------------------

نام مسابقه :solin/ کرواسی

موضوع : ازاد 

مهلت : 19 مرداد 98

ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

لینک خبر کامل 

---------------------------------------------

 کمیک استریپ بلگراد : نام مسابقه

موضوع: آزاد 

مهلت : 24 مرداد 98

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

لینک خبر کامل

-------------------------------------

نام مسابقه : کارتون Global Mobility /بلژیک

موضوع: اتوبوس ها در بروکسل

مهلت : 29 مرداد 98

ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

لینک خبر کامل 

--------------------------------

مسابقات شهریور ماه 98

نام مسابقه : SICACO/ کره

موضوع: آزاد

مهلت : 9 شهریور 98

ایمیل: E-mail: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

لینک خبر کامل 

---------------------------------------

نام مسابقه : کارتون ضد جنگ / صربستان 

موضوع: ضد جنگ

مهلت : 14 شهریور ماه 98

ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

لینک خبر کامل 

-------------------------------------

نام مسابقه: کارتون و کمیک استریپ /کوزوو

موضوع : ایده آلیست

مهلت : 29 شهریور 98

ایمیل :این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

لینک خبر کامل

---------------------------------------------

نام مسابقه : Olense Kartoenale/ بلژیک 

موضوع: از گاو تا کیف های دستی - از گاو تا شلوارهای چرمی 

مهلت : 30 شهریور 98

ارسال پستی 

لینک خبر کامل

-------------------------------------------

مسابقات مهر ماه 98

نام مسابقه : کارتون نروژ

موضوع: برابری جنسیتی 

مهلت : 8 مهر 98

ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

لینک خبر کامل 

----------------------------------------

نام مسابقه :  Erasmus  / هلند 

موضوع: دوستی 

مهلت : 8 مهر 98

ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

لینک خبر کامل 

--------------------------------------

نام مسابقه : Humor in ArtTolentino / ایتالیا 

موضوع: نفرت 

مهلت : 12 مهر 98

ارسال پستی 

لینک خبر کامل

------------------------------------

مسابقات آبانماه98

نام مسابقه : کارتون سوریه 2019

موضوع: زمان

مهلت: 10 آبانماه 98

  ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

لینک خبر کامل 

--------------------------

مسابقات آذرماه 98

نام مسابقه : کارتون KARPIK- Niemodlin /لهستان

موضوع: ماهی - ماهیگیری - تور ماهیگیری و ...

مهلت : 9 آذرماه 98

ارسال پستی 

لینک خبر کامل

--------------------------------