تبریز کارتونز با رتبه 727 در الکسا همچنان در رتبه اول 

تبریز کارتونز همچنان برای چندمین سال متوالی رتبه نخست رتبه بندی های الکسا و گوگل را  در بین سایتهای کارتون انگلیسی زبان حفظ کرده است 

و بررسی الگوی مختصات نشان میدهد صعود و سقوط یکباره که ناشی از استفاده از نرم افزارهای کاذب برای بالا بردن رتبه سایتها استفاده می شود در این سایت وجود ندارد

منبع