فینالیست های نهایی دهمین مسابقه بین المللی کارتون توریسم / ترکیه 1397

بخش جوانان 
https://photos.app.goo.gl/uNnTrQU8sX3SCrPb6

بخش بزرگسالان 

https://photos.app.goo.gl/iEeTg75Cmkm7fnEM9