ورک شاپ تصویرسازی

مدرس: الهام حسین زاده

زمان : 14 تیرماه 99

هزینه کارگاه : 30 هزار تومان

مکان: تبریز - باغشمال - اول هفده شهریور- اول کوی نوبر- گالری آرسوی