فراخوان 70 مین سالگرد  اعلام تشکیل حقوق بشر/  هلند ۱۳۹۷
امسال 70 مین سالگرد اعلام تشکیل حقوق بشر می باشد
اداره United Nations Human Rights Office (OHCHR و وزارت Kingdom of the Netherlands و Cartoon Movement این جشن را برگزار می نمایند .
شرکت برای همه هنرمندان از سراسر جهان آزاد می باشد.
کارتون ها می تواند به هر بخش از موضوعات زیر مربوط باشد .
آثار به صورت رای گیری انتخاب خواهند شد .
آثار در فیس بوک و در چندین مدرسه در سراسر جهان به نمایش در خواهد آمد تا رای گیری صورت بگیرد .

و در سایت های OHCHR و the Kingdom of the Netherlandsبه نمایش گذاشته می شود  تا رای گیری نیز در آنها انجام بگیرد .
آثار برتر چاپ شده و در نمایشگاه ها به نمایش گذاشته خواهد شد
کارتون ها نباید به هیچ کشور خاص، شخصیت های سیاسی یا مسائل مربوط به ارزش های سازمان ملل اشاره نمایند.

قبلا شما باید عضو Cartoon Movement بشوید 
بعد از عضویت آثار خود را در این لینک آپلود کنید
آخرین مهلت ارسال :29 تیر ماه 1397 
جوایز : ۱۰۰ یورو برای سی  اثری که بیشترین رای را بیاورد

موضوعات 
همه انسانها به صورت شایسته و منصفانه به دنیا آمده اند. 

هرکس حق زندگی کردن دارد  هیچ کس نباید به صورت برده  نگهداری شود.

  هیچکس نباید مورد ازار و یا  مجازات های ظالمانه ، غیر انسانی یا تحقیر آمیز قرار گیرد.
هرکس حق برخورداری از دادگاه های صالح را دارد
هیچکس نباید دستگیر یا تبعید خودسرانه شود.
  هرکسی که به اتهام ارتکاب جرم محکوم شده است حق دارد که بی گناه به نظر برسد تا این که گناه ثابت شود.
  هیچ کسی نباید دخالت خودسرانه در حریم خصوصی اش را تحمل کند.
  هرکسی حق دارد آزادانه عمل کند.
  هرکسی حق دارد از پناهگاه های دیگران در کشورهای دیگر استفاده کند
  هر کسی حق دارد ملیت خودش را داشته باشد .
مردان و زنان کامل و بدون محدودیت و سالم ، حق ازدواج و تشکیل خانواده دارند
هر کسی حق دارد که مالک  باشد
 هر کسی حق آزادی اندیشه، وجدان و مذهب دارد.
 هرکسی حق آزادی بیان و عقیده دارد.
 هر کسی حق آزادی اجتماعات صلح آمیز را دارد.
 هر کسی حق دارد در دولت کشورش شرکت نماید.
 هرکسی به عنوان عضو جامعه، حق برخورداری از امنیت اجتماعی را دارد.
 هر کسی حق دارد کار کند، برای انتخاب شغل آزاد باشد
 هر کس حق استراحت و اوقات فراغت دارد.
 هر کسی حق این را دارد که به یک استاندارد زندگی مناسب برای سلامتی و رفاه خود و خانواده اش بپردازد.
 هرکسی حق تحصیل دارد
 هر کسی حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی جامعه شرکت کند.
 هر کس حق دارد که یک نظام اجتماعی و بین المللی داشته باشد که در آن حقوق و آزادی های مندرج در این اعلامیه به طور کامل قابل فهم باشد. 
 هیچ چیزی در این اعلامیه قابل تفسیر نیست، به این معنی است که هر دولتی، گروهی یا فردی هرگونه حق دخالت در فعالیتهایی را که هدفشان تخریب هر یک از حقوق مندرج در اینجا باشد جایز نیست