برندگان اولین مسابقه  بین المللی کارتون و پرتره / مصر 1398