اخبار انجمن کارتون  تبریز:

 

نتایج مسابقه بین المللی کارتون "سانریسا موچه"/پرو 1393

موضوع:ایمنی عمومی

 

نفر اول:او-سکوئر/بلژ یک

 

نفر دوم:توتی/آرژانتین

 

نفر سوم:آرمن هامونانگان/اندونزی
 
 
 
برگزیدگان:
نفر اول:کیومی اوجی هارا / ژاپن
نفر دوم: محسن اسدی/ ایران
........................................
نفر چهارم: ویلانوا/ برزیل
نفر پنجم:برنارد بوتون / فرانسه
نفر ششم: ادوین پرالس/ پرو
نفر هفتم: کوستو / اکراین