شماره: 124
ژانویه 2015

تبریز کارتون:ینی عقرب از با سابقه ترین نشریات الکترونیکی کارتونی محسوب میشود. حسین چاکمک(چخماق) این نشریه را از قبرس منتشر می کند که مشی مخالف انجمن کارتون ترکیه دارد. ینی عقرب یعنی عقرب جدید و نشریه به زبان ترکی استامبولی منتشر شده در آن به نقد و اخبار مسابقات و رویدادها پرداخته میشود برای دان لود در لینک زیر کلیک کنید

 


Download