برندکان:
جایزه اول - Luc DESCHEEMAEKER, Belgium
جایزه دوم - Toso BORKOVIC, Serbia
جایزه سوم - Liviu STANILA, Romania