شرکت کنندگان نمایشگاه طنز بین المللی "The Retrospective"/ایتالیا 1401

 با تشکر از همه شرکت کنندگان! ما کارتون هایی از بیش از 30 کشور از سراسر جهان دریافت کرده ایم!

شما را در آگوست در BORDIGHERA می بینیم