مسابقه بین المللی کارتون Olense Kartoenale 2021

همه هنرمندان صرف نظر از ملیت و سن می توانند شرکت کنند

در دو  گروه 

1- حداکثر 15 سال

2- بالای 16 سال

موضوع: بازدید از موزه

آثار باید دیجیتالی باشد

فرمت jpg

حداکثر تعداد آثار5 

مهلت : 10 تیر ماه الی 22 شهریور

بارگذاری آثار در سایت

www.olensekartoenale.be